SALEACOM. Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for a New Century


 Mi aSALEACOM?

A SALEACOM projekt fő célkitűzése, hogy az iskolákban és a tanulói közösségekben jelentkező oktatási és társadalmi kirekesztésre irányítsa a figyelmet. A projekt törekszik egyNemzetközi Kutatási Hálózat létrehozására, hogy:

  1. Növelje a nemzetközi szintű együttműködést a tartós hátrányt szenvedő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó sikeres beavatkozási formák tanulmányozásában.
  2. Olyan magas színvonalú képzéseket nyújtson tanároknak és oktatási kutatóknak, melyek az egyenlőtlenségek leküzdését célozzák.
  3. Interdiszciplináris megoldásokat dolgozzon ki az egyenlőtlenségek által leginkább sújtott tanulóknak, illetve tanulókkal, beleértve a felsőoktatáshoz való hozzáférést és a minőségi felsőoktatást.
  4. A diákok képesség-potenciáljára építő módszereket tervezzen nemzetközi összehasonlító kutatásokhoz, hogy ezzel is növelje a kutatómunka hatását a hagyományosan kirekesztett diákok életére.
  5. A sikeres oktatási tevékenységekből olyan globális programot teremtsen, mely a legkülönbözőbb oktatási rendszerekben is végrehajtható.

A projekt a kutatás és az innováció területén dolgozó szakemberek csereprogramokban való részvételén alapszik, aminek lényeges eleme a kölcsönösség. A megfelelő munkatársak kiküldésével és kölcsönös fogadásával a partnerséget alkotó szervezetek közvetlenül járulnak hozzá a közös kutatási és innovációs tevékenységek megvalósításához.

A kiküldetések a partnerek készségeinek, módszertani szakértelmének és a világ különböző részein hasonló problémákkal szembesülő, kirekesztett csoportokról (pl. romák, bennszülött kisebbségek, afro-marikaiak, stb.) való tudásának egymást kiegészítő voltán nyugszanak. A résztvevők kiegészítő kompetenciáinak kiaknázását, valamint más szinergiákat hálózatépítési tevékenységek, műhelyfoglalkozások és szemináriumok segítik, aminek révén elmélyül a kutatás és az innováció területén dolgozó munkatársak között a tudás megosztása, új készségek elsajátítása és életpályáik fejlesztése. Ezzel párhuzamosan a projekt paradigmák, elvek és gyakorlatok feltárását is magában foglalja, hogy azokat mozgósíthassa az iskolában és tanulói közösségekben előforduló egyenlőtlenségek leküzdése érdekében.

A projekt 2015 januárjában kezdődött és 2017 decemberében zárul (36 hónap)..

Alább bemutatjuk a munkacsomagok (WP) és a nemzetközi partnerségünkben szereplő főbb kérdések listáját:

  • WP1 (2015) A tartósan kirekesztett csoportokkal sikerrel foglalkozó programok számbavétele globális összefüggésben.
  • WP2 (2016) Az osztályközösség egészével dolgozó tanárok, mint a változás aktorai: a tanárok felkészítése a reflexív, innovatív és befogadó közegek alapulvételével.
  • WP3 (2017) Kiválóság a felsőoktatásban: lehetőségek a hosszabb ideje hátrányos helyzetben lévők sikereihez
  • WP4 (2015 – 2017) A kutatási módszerekre vonatkozó horizontok bővítése
  • WP5 (2015 – 2017) Tartós együttműködés, hálózatok létrehozása és a know-how megszilárdítása